1. ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลตลาดไชยา

2. ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลปากหมาก
3. ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลโมถ่าย
4. ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลป่าเว
5. ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลทุ่ง
6. ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลเลม็ด
7. ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลเวียง
8. ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลตะกรบ
9. ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลพุมเรียง

 

 

home