Daily Archives: April 18, 2018

สืบสานประเพณีสงกรานต์ 2561

17 เมษายน 2561  เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอไชยา ร่วมจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ 2561  รดน้ำขอพรเพื่อเป็นสิริมงคล จากนายสินธ์ชัย ไวทยินทร์ เกษตรอำเภอไชยา โดยพร้อมเพรียงกัน      

Posted in Uncategorized | Leave a comment