อบรมอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ ศพก.อ.ไชยา

วันที่  11 กรกฎาคม 2560 ณ ศพก. อำเภอไชยา ตำบลตะกรบ อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

  

      

 

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.