โครงการสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารโครงการตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วันที่ 29 กันยายน 2560  นายสินธ์ชัย ไวทยินทร์  เกษตรอำเภอไชยา  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอไชยา ได้ดำเนินการกิจกรรมโครงการสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารโครงการตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยได้รับเกียรติจาก  นายเจริญศักดิ์ วงศ์สุวรรณ นายอำเภอไชยา เป็นประธานเปิดโครงการ โดยมีคณะกรรมการระดับชุมชน/กลุ่ม จากโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อฯ อาสาสมัครเกษตรกรและเกษตรกร เข้าร่วม จำนวน 70 ราย   ณ หอประชุมอำเภอไชยา  อำเภอไชยา  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

   

   

   

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.