ประชุม ศพก.ไชยา ครั้งที่ 1

   19 ตุลาคม 2560 นายสินธ์ชัย ไวทยินทร์  เกษตรอำเภอไชยา  มอบหมายให้ นายเธียรชัย พิชัยรัตน์             นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร และนายสุเชฐ ศรีทอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  จัดประชุม ศพก.อำเภอไชยา ครั้งที่ 1 เพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางการพัฒนายกระดับให้เป็นเกรด A  ณ ศพก.อำเภอไชยา ตำบลตะกรบ อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

   

    

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.