จัดทำแปลงทดสอบการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน ในแปลงใหญ่ต้นแบบ

    วันที่ 20 ตุลาคม 60  นายสินธ์ชัย  ไวทยินทร์  เกษตรอำเภอไชยา  มอบหมายให้ นายเธียรชัย พิชัยรัตน์   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับกรมวิชาการเกษตรได้เข้ามาจัดทำแปลงทดสอบการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน ในแปลงใหญ่ต้นแบบ ของสมาชิก ศพก.อำเภอไชยา หมู่ที่ 3 ตำบลตะกรบ อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.