ฝึกอาชีพต่อยอดกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มไม้กวาดก้านมะพร้าว

       วันที่ 20 ตุลาคม 2560 นายสินธ์ชัย  ไวทยินทร์ เกษตรอำเภอไชยา  มอบหมายให้ นายเธียรชัย พิชัยรัตน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับกรมพัฒนาชุมชนอำเภอไชยา  ได้เข้ามาฝึกอาชีพต่อยอดกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มไม้กวาดก้านมะพร้าว ซึ่งเป็นสมาชิก ศพก.อำเภอไชยา หมู่ที่ 5 ตำบลตะกรบ อำเภอไชยา  จังหวัดสุราษฎร์ธานีาษฎร์ธานี
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.