ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าเว

     20 ตุลาคม 2560  นายสินธ์ชัย  ไวทยินทร์ เกษตรอำเภอไชยา พร้อมด้วย นายสุเชฐ  ศรีทอง นักวิชการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าเว ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าเว ตำบลป่าเว อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

       

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.