วันปิยะมหาราช

วันที่ 23 ตุลาคม 2560  นายสินธ์ชัย ไวทยินทร์ เกษตรอำเภอไชยา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอไชยา   ร่วมงานพิธี วันปิยะมหาราช ประจำปี 2560 ณ  หอประชุมอำเภอไชยา  อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

           

              

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.