ประชุมคณะกรรมการ ศพก.อำเภอไชยา

      21 พฤศจิกายน 2560 นายสินธ์ชัย ไวทยินทร์ เกษตรอำเภอไชยา มอบหมายให้ นายเธียรชัย พิชัยรัตน์  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร  ประชุมคณะกรรมการ ศพก.อำเภอไชยา เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานโครงการประจำปีงบประมาณ 61

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.