ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนอำเภอไชยา

17 ธันวาคม 2560 ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนอำเภอไชยา ผสมปุ๋ยให้คุณลูกค้าตามใบสั่ง ดำเนินการโดยสมาชิก เพื่อสมาชิก เน้นการลดต้นทุนในการผลิตให้สมาชิกและเกษตรกรผู้สนใจ

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.