สืบสานประเพณีสงกรานต์ 2561

17 เมษายน 2561  เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอไชยา ร่วมจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ 2561  รดน้ำขอพรเพื่อเป็นสิริมงคล จากนายสินธ์ชัย ไวทยินทร์ เกษตรอำเภอไชยา โดยพร้อมเพรียงกัน

  

  

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.