หน้าแรก

ขอน้อมส่งเสด็จพระองค์สู่สวรรคาลัย #ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า

ข้าราชการ  ลูกจ้างและเจ้าหน้าที่ สำนักงานเกษตรอำเภอไชยา