ตุลาคม 2560

ทีมที่ 1 (ตำบลตลาดไชยา  ตำบลป่าเว   ตำบลโมถ่าย   ตำบลปากหมาก)   ทีม1 t&v

ผล ตุลาคม-2560-team 1

ทีมที่ 2 (ตำบลเวียง  ตำบลเลม็ด  ตำบลทุ่ง  ตำบลพุมเรียง  ตำบลตะกรบ)  ทีม2 t&v

ผล ตุลาคม-2560-team 2