พฤศจิกายน 2560

ทีมที่ 1 (ตำบลตลาดไชยา  ตำบลป่าเว   ตำบลโมถ่าย   ตำบลปากหมาก)  T&V  team 1

 

ทีมที่ 2 (ตำบลเวียง  ตำบลเลม็ด  ตำบลทุ่ง  ตำบลพุมเรียง  ตำบลตะกรบ)  T&V  team 2