มกราคม 2561

ทีมที่ 1 (ตำบลตลาดไชยา  ตำบลป่าเว   ตำบลโมถ่าย   ตำบลปากหมาก)

t@v แผน ทีม-1-ม.ค.         ผล ทีม 1 มกราคม-61

ทีมที่ 2 (ตำบลเวียง  ตำบลเลม็ด  ตำบลทุ่ง  ตำบลพุมเรียง  ตำบลตะกรบ)

t@v แผน ทีม-2-ม.ค.           ผล ทีม 2 มกราคม-61