กุมภาพันธ์ 2561

ทีมที่ 1 (ตำบลตลาดไชยา  ตำบลป่าเว   ตำบลโมถ่าย   ตำบลปากหมาก)

t@V แผน ทีม1-ก.พ.     ผล ทีม 1กพ-61

ทีมที่ 2 (ตำบลเวียง  ตำบลเลม็ด  ตำบลทุ่ง  ตำบลพุมเรียง  ตำบลตะกรบ)

t@v แผน ทีม2-ก.พ.         ผล ทีม 2 กพ-2561