มีนาคม 2561

ทีมที่ 1 (ตำบลตลาดไชยา  ตำบลป่าเว   ตำบลโมถ่าย   ตำบลปากหมาก)

t@V แผน ทีม1-มี.ค.    ผล ทีม 1 มีค-61

ทีมที่ 2 (ตำบลเวียง  ตำบลเลม็ด  ตำบลทุ่ง  ตำบลพุมเรียง  ตำบลตะกรบ)

t@v แผน ทีม-2-มี.ค.       ผล ทีม 2 มีค-61