รับมอบครุภัณฑ์การเกษตร 
โครงการผลิตและอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืน ดังนี้
เครื่องสับละเอียดทางใบปาล์ม,เครื่องผสมปุ๋ย,และเครื่องชั่งสแตนเลส
ณ ศูนย์การเรียนรู้ บ้านคลองยวน หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่ง
อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หน้าแรก